20 września 2020 Zaloguj  |  Rejestruj
 
   
 
Aktualności
Aktualności Minimalizuj
Wybierz szkołę
Wybierz szkołę Minimalizuj
Dokumenty
Dokumenty Minimalizuj

 Regulamin

 Oświadczenie

 Oświadcznie

Linki
Linki Maksymalizuj
Kontakt
Kontakt Maksymalizuj
Zapytanie
Zapytanie Maksymalizuj
Użytkownicy
Użytkownicy Maksymalizuj
Projekt "DAJMY SOBIE SZANSĘ"
Projekt "DAJMY SOBIE SZANSĘ"
Minimalizuj

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), według Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Poddziałania: 9.1.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych”.

Projekt „Dajmy sobie szansę” jest realizowany w 3 szkołach podstawowych Gminy Książ Wielki: 

 

 

 W ramach projektu „Dajmy sobie szansę” w każdej szkole realizowane są 4 rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VI z j. polskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV-VI z matematyki,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-VI z wadami postawy,
 • zajęcia logopedyczne dla klas 0-III z wadami wymowy. 
 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT - „Jestem stąd”:

 • zajęcia z j. angielskiego w klasach I-III,
 • zajęcia z języka angielskiego dla klas IV-VI,
 • warsztaty dziennikarskie,
 • zajęcia kółka teatralnego,
 • zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT. 
 1. Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej.

W każdej szkole na zajęcia świetlicy uczęszcza 30 dzieci podzielonych na dwie grupy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny dla każdej grupy. Prowadzone są zajęcia: socjoterapeutyczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, plastyczne a także pomoc w odrabianiu lekcji. Dla dzieci zapewniony jest gorący posiłek oraz odwóz do domu po zajęciach. 

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno- przyrodniczych i naukowo-technicznych.

Zajęcia odbywają się w formie edukacyjnych wycieczek przyrodniczych, spotkań z nauką i techniką (lekcji muzealnych) oraz warsztatów matematyczno-przyrodniczych odbywających się w szkole. Edukacyjne wycieczki przyrodnicze organizujemy do ciekawych przyrodniczo miejsc najbliższej okolicy, na leśne ścieżki dydaktyczne, do parków narodowych i krajobrazowych, muzeów przyrodniczych. Na zajęcia w każdej szkole kwalifikuje się 30 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w weekendy.
W całym projekcie dla każdej szkoły zorganizowanych zostanie 7 wycieczek do najciekawszych miejsc powiatu miechowskiego i gminy Książ Wielki, 5 wycieczek autokarowych do ciekawych przyrodniczo miejsc województwa małopolskiego, 5 wycieczek do krakowskich muzeów na tzw. „Spotkania z nauką i techniką” oraz warsztaty matematyczno-przyrodnicze prowadzone w szkolnych laboratoriach. 

Drukuj  
Copyright 2009 by Szkoły Gminy Książ Wielki   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
 
Intro  |  Antolka  |  Książ Wielki  |  Książ Mały