20 września 2020 Zaloguj  |  Rejestruj
 
   
 
Aktualności
Aktualności Minimalizuj
Wybierz szkołę
Wybierz szkołę Minimalizuj
Dokumenty
Dokumenty Minimalizuj

 Regulamin

 Oświadczenie

 Oświadcznie

Linki
Linki Maksymalizuj
Kontakt
Kontakt Maksymalizuj
Zapytanie
Zapytanie Minimalizuj
Zrezygnuj   Wyślij
Użytkownicy
Użytkownicy Maksymalizuj
Plan zajęć
Minimalizuj

 

Informacja o planowanych zajęciach 
w okresie 
od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 
dla Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim

Zaplanowano 14 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 42 godziny (po 14 godzin w każdej klasie) – 14 tygodni x 1 godzina w każdej klasie = 14 godzin
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 14 godzin

Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem –  28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
2. Terapia przez sztukę - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - 56 godzin (po 28 godzin w każdej z 2 grup).
5. Zajęcia komputerowe - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 28 godzin (2 nauczycieli x 14 tygodni x 1 godzina tygodniowo)

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – wrzesień i październik.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna we wrześniu (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  0 czterogodzinne wycieczki.
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 1 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w listopadzie.
- 1 dwugodzinne warsztaty matematyczne w listopadzie.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup (razem: 56 godzin).
2. Warsztaty dziennikarskie – 14 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – 28 godzin (po 14 godzin w każdej  z dwóch grup)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w listopadzie. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup).

 

 

****************************************

 

Informacja o zajęciach odbytych w okresie od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego (22 czerwca 2011 roku) 
dla Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim

W tym okresie zaplanowano pracę na 35 tygodni (14 tygodni od września do końca grudnia i 21 tygodni od 1 stycznia 2011 do końca roku szkolnego).

Zajęcia od 1 września 2010 – 31 grudnia 2010

Zaplanowano 14 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 42 godziny (po 14 godzin w każdej klasie) – 14 tygodni x 1 godzina w każdej klasie = 14 godzin
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 14 godzin
6. Zakup pomocy dydaktycznych -  1000 zł -  wrzesień 2010
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem –  28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
2. Terapia przez sztukę - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - 56 godzin (po 28 godzin w każdej z 2 grup).
5. Zajęcia komputerowe - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 28 godzin (2 nauczycieli x 14 tygodni x 1 godzina tygodniowo)
7. Zakup pomocy dydaktycznych -  2000 zł – wrzesień 2010

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – wrzesień i październik.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna we wrześniu (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  0 czterogodzinne wycieczki.
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 1 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w listopadzie.
- 1 dwugodzinne warsztaty matematyczne w listopadzie.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup (razem: 56 godzin).
2. Warsztaty dziennikarskie – 14 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – 28 godzin (po 14 godzin w każdej  z dwóch grup)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w listopadzie. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup).
5. Zakup pomocy dydaktycznych – wrzesień – 1000 zł

Zajęcia od 1 stycznia 2011 – 22 czerwca 2011

Zaplanowano 21 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 63 godziny (po 21 godzin w każdej klasie)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 21 godzin
6. Zakup pomocy dydaktycznych -  1000 zł – marzec 2011
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem – po 21 godzin w każdej z 2 grup.
9. Terapia przez sztukę - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
2. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
3. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - po 42 godziny w każdej z 2 grup.
4. Zajęcia komputerowe - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
5. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 2 nauczycieli x 21 tygodni x 1 godzina tygodniowo
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 1000 zł -luty 2011

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – maj i czerwiec.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna w maju (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  3 czterogodzinne wycieczki w styczniu, marcu i kwietniu. Na każdą wycieczkę ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 5 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł. 
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 3 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w lutym, marcu i maju.
- 3 dwugodzinne warsztaty matematyczne w lutym, marcu i maju.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
2. Warsztaty dziennikarskie – 21 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – po 21 godzin w każdej  z dwóch grup (razem 42 godziny)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w lutym. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT - po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
5. Zakup pomocy dydaktycznych – w styczniu na kwotę 1000 zł -  styczeń 2011

W lutym zakupione zostaną środki czystości na kwotę 200 zł – styczeń 2011
Zakup materiałów promocyjnych – 1000 zł – marzec 2011

************************************************************

Informacja o zajęciach, które odbyły się w ubiegłym roku szkolnym.

W okresie od 4 stycznia 2010 roku do końca roku szkolnego w czerwcu było
 21 tygodni zajęć.

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 63 godziny (po 21 godzin w każdej klasie)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 21 godzin
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem – po 21 godzin w każdej z 2 grup.
2. Terapia przez sztukę - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - po 42 godziny w każdej z 2 grup.
5. Zajęcia komputerowe - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 2 nauczycieli x 21 tygodni x 1 godzina tygodniowo

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
4. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – kwiecień i maj.
5. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna w maju (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
6. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  3 czterogodzinne wycieczki w styczniu, marcu i kwietniu. Na każdą wycieczkę ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 5 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł. 
7. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 3 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w lutym, marcu i maju.
- 3 dwugodzinne warsztaty matematyczne w lutym, marcu i maju.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
2. Warsztaty dziennikarskie – 21 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – po 21 godzin w każdej  z dwóch grup (razem 42 godziny)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w lutym. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT - po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
5. Zakup sprzętu nagłaśniającego – w styczniu na kwotę 2 000 zł (lub więcej za zgodą WUP)
6. Zakup pomocy dydaktycznych – w styczniu na kwotę 1000 zł - (lub więcej za zgodą WUP)

W lutym zakupiono środki czystości na kwotę 200 zł

 

Drukuj  
Copyright 2009 by Szkoły Gminy Książ Wielki   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
 
Intro  |  Antolka  |  Książ Wielki  |  Książ Mały