20 września 2020 Zaloguj  |  Rejestruj
 
   
 
Aktualności
Aktualności Minimalizuj
Wybierz szkołę
Wybierz szkołę Minimalizuj
Dokumenty
Dokumenty Minimalizuj

 Regulamin

 Oświadczenie

 Oświadczenie

Kontakt
Kontakt Maksymalizuj
Zapytanie
Zapytanie Maksymalizuj
Użytkownicy
Użytkownicy Maksymalizuj
Informacje
Informacje
Minimalizuj

 

Informacja o planowanych zajęciach 
w okresie od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 
dla Szkoły Podstawowej w Antolce.

Zaplanowano 14 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 42 godziny (po 14 godzin w każdej klasie) – 14 tygodni x 1 godzina w każdej klasie = 14 godzin
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 14 godzin

Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem –  28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
2. Terapia przez sztukę - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - 56 godzin (po 28 godzin w każdej z 2 grup).
5. Zajęcia komputerowe - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 28 godzin (2 nauczycieli x 14 tygodni x 1 godzina tygodniowo)

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – wrzesień i październik.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna we wrześniu (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  0 czterogodzinne wycieczki.
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 1 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w listopadzie.
- 1 dwugodzinne warsztaty matematyczne w listopadzie.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup (razem: 56 godzin).
2. Warsztaty dziennikarskie – 14 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – 28 godzin (po 14 godzin w każdej  z dwóch grup)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w listopadzie. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup).

 

********************************

 

Informacja o zajęciach odbytych w okresie od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego (22 czerwca 2011 roku) 
dla Szkoły Podstawowej w Antolce.

W tym okresie zaplanowano pracę na 35 tygodni (14 tygodni od września do końca grudnia i 21 tygodni od 1 stycznia 2011 do końca roku szkolnego).

Zajęcia od 1 września 2010 – 31 grudnia 2010

Zaplanowano 14 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 42 godziny (po 14 godzin w każdej klasie) – 14 tygodni x 1 godzina w każdej klasie = 14 godzin
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 28 godzin (po 14 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 14 godzin
6. Zakup pomocy dydaktycznych -  1000 zł -  wrzesień 2010
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem –  28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
2. Terapia przez sztukę - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup)
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - 56 godzin (po 28 godzin w każdej z 2 grup).
5. Zajęcia komputerowe - 28 godzin (po 14 godzin w każdej z 2 grup).
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 28 godzin (2 nauczycieli x 14 tygodni x 1 godzina tygodniowo)
7. Zakup pomocy dydaktycznych -  2000 zł – wrzesień 2010

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – wrzesień i październik.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna we wrześniu (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  0 czterogodzinne wycieczki.
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 1 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w listopadzie.
- 1 dwugodzinne warsztaty matematyczne w listopadzie.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup (razem: 56 godzin).
2. Warsztaty dziennikarskie – 14 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – 28 godzin (po 14 godzin w każdej  z dwóch grup)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w listopadzie. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT – 56 godzin (po 14 godzin w każdej z 4 grup).
5. Zakup pomocy dydaktycznych – wrzesień – 1000 zł

Zajęcia od 1 stycznia 2011 – 22 czerwca 2011

Zaplanowano 21 tygodni realizacji projektu

Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 63 godziny (po 21 godzin w każdej klasie)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 21 godzin
6. Zakup pomocy dydaktycznych -  1000 zł – marzec 2011
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem – po 21 godzin w każdej z 2 grup.
9. Terapia przez sztukę - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
2. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
3. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - po 42 godziny w każdej z 2 grup.
4. Zajęcia komputerowe - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
5. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 2 nauczycieli x 21 tygodni x 1 godzina tygodniowo
6. Zakup pomocy dydaktycznych – 1000 zł - luty 2011

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
1. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – maj i czerwiec.
2. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna w maju (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
3. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  3 czterogodzinne wycieczki w styczniu, marcu i kwietniu. Na każdą wycieczkę ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 5 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł. 
4. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 3 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w lutym, marcu i maju.
- 3 dwugodzinne warsztaty matematyczne w lutym, marcu i maju.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
2. Warsztaty dziennikarskie – 21 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – po 21 godzin w każdej  z dwóch grup (razem 42 godziny)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w lutym. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT - po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
5. Zakup pomocy dydaktycznych – w styczniu na kwotę 1000 zł -  styczeń 2011

W lutym zakupione zostaną środki czystości na kwotę 200 zł – styczeń 2011
Zakup materiałów promocyjnych – 1000 zł – marzec 2011

 

************************************************************ 

  

Informacja o odbytych zajęciach w okresie od 4 stycznia 2010 do końca roku szkolnego (25 czerwca 2010 czerwca) 
dla Szkoły Podstawowej w Antolce.

W tym okresie pracowano 21 tygodni.

 Zadanie 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym – 63 godziny (po 21 godzin w każdej klasie)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI – 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - 42 godziny (po 21 godzin w każdej grupie)
5. Zajęcia logopedyczne – 21 godzin
 
Zadanie 2. Zajęcia w świetlicy
1. Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem – po 21 godzin w każdej z 2 grup.
2. Terapia przez sztukę - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
3. Zajęcia sportowo -  rekreacyjne - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
4. Zajęcia edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji - po 42 godziny w każdej z 2 grup.
5. Zajęcia komputerowe - po 21 godzin w każdej z 2 grup.
6. Opieka nad dziećmi podczas dowozu – 2 nauczycieli x 21 tygodni x 1 godzina tygodniowo

Zadanie 3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i naukowo – technicznych.
4. Weekendowe wycieczki przyrodnicze – 2 czterogodzinne po najbliżej okolicy – kwiecień i maj.
5. Weekendowa autokarowe wycieczki przyrodnicza – 1 sześciogodzinna w maju (np. do parku narodowego, parku krajobrazowego, muzeum przyrodniczego). Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 3 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł.
6. Spotkania z nauką i techniką (lekcje muzealne) -  3 czterogodzinne wycieczki w styczniu, marcu i kwietniu. Na każdą wycieczkę ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów wstępu dla 30 uczniów po 5 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 350 zł. 
7. Warsztaty w szkolnych laboratoriach.
- 3 dwugodzinne warsztaty przyrodnicze w lutym, marcu i maju.
- 3 dwugodzinne warsztaty matematyczne w lutym, marcu i maju.

Zadanie 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych i informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ICT
1. Zajęcia z języka angielskiego – po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
2. Warsztaty dziennikarskie – 21 godzin.
3. Zajęcia kółka teatralnego – po 21 godzin w każdej  z dwóch grup (razem 42 godziny)
- Warsztaty teatralne prowadzone w teatrach krakowskich oraz obejrzenie sztuki teatralnej -  1 wycieczka w lutym. Ze środków Unii Europejskiej zostanie dofinansowany zakup biletów na warsztaty teatralne dla 30 uczniów po 5 zł, zakup biletów do teatru dla 30 uczniów po 20 zł oraz wynajem autokaru na kwotę 420 zł. 
4. Zajęcia informatyczne ukierunkowane na rozwój ICT - po 21 godzin w każdej z 4 grup (razem: 84 godziny).
5. Zakup sprzętu nagłaśniającego – w styczniu na kwotę 2 000 zł (lub więcej za zgodą WUP)
6. Zakup pomocy dydaktycznych – w styczniu na kwotę 1000 zł - (lub więcej za zgodą WUP)

W lutym zakupiono środki czystości na kwotę 200 zł

 

 

 

Drukuj  
Copyright 2009 by Szkoły Gminy Książ Wielki   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
 
Intro  |  Antolka  |  Książ Wielki  |  Książ Mały