20 września 2020 Zaloguj  |  Rejestruj
 
   
 
Aktualności
Aktualności Minimalizuj
Wybierz szkołę
Wybierz szkołę Minimalizuj
Dokumenty
Dokumenty Minimalizuj

 Regulamin

 Oświadczenie

 Oświadczenie

Kontakt
Kontakt Maksymalizuj
Zapytanie
Zapytanie Maksymalizuj
Użytkownicy
Użytkownicy Maksymalizuj
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze
Minimalizuj
Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w klasie III Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w klasie III
Utworzono 21 października 2011
Autor: Małgorzata Borycka 

W czasie  zajęć dydaktyczno- wyrównawczych uczniowie klasy III korzystają z różnorodnych środków dydaktycznych, które zostały zakupione ze środków unijnych. Są to różnorodne gry planszowe, gry dydaktyczne.

więcej ...
Prezentacja osiągnięć Prezentacja osiągnięć
Utworzono 15 maja 2011
Autor: Małgorzata Borycka 

13 maja 2011 roku członkowie kółka teatralnego zaprezentowali swoje osiągnięcia w ramach projektu "Dajmy sobie szansę". Prezentacja odbyła się podczas zebrania z rodzicami. Uczniowie przedstawili swoje osiągnięćia w formie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.

więcej ...
Nasze osiągnięcia Nasze osiągnięcia
Utworzono 15 maja 2011
Autor: Małgorzata Borycka 


Podczas zebrania z rodzicami uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia w ramach projektu "Dajmy sobie szansę". Prezentację osiągnięć w programie PowerPoint mozna obejrzeć dalej.

więcej ...
Na zajęciach w klasie II Na zajęciach w klasie II
Utworzono 22 lutego 2011
Autor: Małgorzata Borycka 

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w  zakresie czytania, pisania, wypowiadania się, rachowania oraz rozumowania.  W czasie zajęć korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione  ze środków Unii Europejskiej. 

więcej ...
Opinie o zajęciach Opinie o zajęciach
Utworzono 3 lutego 2011
Autor: Małgorzata Borycka 

Na zakończenie I półrocza roku szkolnego 2010/2011 zostały przeprowadzone ankiety wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Ankietowani wypowaidali się na temat zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu "Dajmy sobie szansę". O wynikach ankiet czytaj dalej.

więcej ...
Prezentacja osiągnięć Prezentacja osiągnięć
Utworzono 23 grudnia 2010
Autor: Małgorzata Borycka 

20 grudnia 2010 roku uczniowie zaprezentowali swoim rodzicom osiągnięcia w ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI. Prezentacja miała miejsce podczas zebrania z rodzicami.

więcej ...
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Utworzono 19 listopada 2010
Autor: Małgorzata Borycka 

Od nowego roku szkolnego w dalszym ciągu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Celem zajęć jest uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych i praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.

więcej ...
Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne
Utworzono 20 marca 2010
Autor: Małgorzata Borycka 

Na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez pania Annę Kopeć dzieci ćwiczą prawidłową wymowę i korygują wady wymowy.

więcej ...
Na zajęciach z matematyki Na zajęciach z matematyki
Utworzono 12 lutego 2010
Autor: Małgorzata Borycka 

Na zajęciach wyrównawczych z matematyki uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu zajęcia są atrakcyjne i sprzyjają lepszemu przyswajaniu wiadomości.

więcej ...
Co uczniowie i ich rodzice sądzą o zajęciach wyrównawczych? Co uczniowie i ich rodzice sądzą o zajęciach wyrównawczych?
Utworzono 23 stycznia 2010
Autor: Małgorzata Borycka 

Na zakończenie I okresu roku szkolnego 2009/2010 zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli odnośnie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu "Dajmy sobie szansę".

więcej ...
Szkolenie dla nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli
Utworzono 21 grudnia 2009
Autor: Małgorzata Borycka 

W grudniu 2009 roku odbyło się szkolenie nauczycieli na temat pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie prowadziły pracownice Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miechowie. Nauczyciele poznali nowoczesne metody pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

więcej ...
RSS  Drukuj  
Copyright 2009 by Szkoły Gminy Książ Wielki   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
 
Intro  |  Antolka  |  Książ Wielki  |  Książ Mały